Rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/99) 10 § mukainen rekisteriseloste.

Jokke Pet oy:n www.jokke.com:in asiakkaiden henkilötietoja kerätään asiakasrekisteriin rekisteröitymisen ja tilaamisen yhteydessä. Tästä rekisteriselosteesta selviää, mitä tietoja kerätään ja mihin niitä käytetään.

1. Rekisterinpitäjä

Jokke pet Oy
www.jokke.com
Pajakuja 2
68300 Kälviä
sales@jokke.com

2. Rekisterin nimi

Jokke Pet Oy:n  asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään asiakkaan tilausten käsittelyyn, muuhun asiakassuhteen hoitoon sekä asiakkaille suunnattuun markkinointiin. Rekisterin tietoja käytetään ainoastaan www.jokke.com :n omaan suoramarkkinointiin, jollei asiakas ole suoramarkkinointia kieltänyt. Rekisterin tietoja ei luovuteta ulkopuolisille tahoille. www.jokke.com käyttää asiakastietoja ja muita asiakassuhteen aikana syntyneitä tietoja ainoastaan omassa toiminnassaan eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle.

4. Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin muodostavat asiakkaasta tallennetut tietojoukot seuraavasti:
1) Verkkokaupan asiakkaiden yksilöintitiedot: asiakasrekisteriin tallennetaan ne tiedot, jotka asiakas on täyttänyt www.jokke.com :n sivuston asiakkaaksi rekisteröityessään. Pakollisia tietoja ovat etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero postitoimipaikka, käyttäjätunnus ja salasana.
2) Tiedot www.jokke.com:n verkkokaupan asiakkaiden tilauksista, toimituksista ja palautuksista.
3) Sähköisen uutiskirjeen tilaajat

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin yhteys- ja asiakkuustiedot saadaan asiakassuhteen syntyessä ja sen aikana asiakkaan rekisterinpitäjälle tekemistä ilmoituksista tai asiakkaan tekemistä muutoksista.
Asiakassuhde syntyy, kun
1) asiakas rekisteröityy verkkokaupan asiakkaaksi tai
2) tilaa tavaraa.
3) tilaa sähköisen uutiskirjeen

Asiakkaan nimi- ja osoitetietoja päivitetään tarvittaessa myös ulkopuolisista rekistereistä. Suoramarkkinointikielto tallennetaan asiakkaan erillisen ilmoituksen perusteella.

6. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Asiakasrekisteristä ei luovuteta nimi- ja osoitetietoja ulkopuolisille. Tietoja ei myöskään luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

7. Rekisteröidyn kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kiellon voi tehdä ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteröity manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja sinne on pääsy vain asiaankuuluvilla henkilöillä. Asiakastietoja sisältävän koneellisen järjestelmän käyttöön ja asiakastietojen muuttamiseen ovat oikeutettuja vain erikseen määritetyt www.jokke.com:n edustajat. Asiakasrekisteri ja sitä käsittelevät tietojärjestelmän laitteistot sijaitsevat ulkopuolisilta suljetuissa lukituissa tiloissa.

Tiedot varmistetaan säännönmukaisesti varmuuskopioinnilla. Järjestelmä, jossa henkilötietoja säilytetään ja käsitellään, on suojattu palomuurilla ulkopuolelta tulevia yhteydenottoja vastaan. Vaitiolovelvollisuus sitoo asiakasrekisteritietoja käsitteleviä www.jokke.com:n edustajia. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.